KZR INIG

System KZR INiG jest systemem uznanym przez Komisję Europejską– równoważny takim systemom jak REDCert EU czy ISCC EU.

Wdrożenie systemu KZR INiG ma zapewnić przedsiębiorcom, szczególnie krajowym działającym w łańcuchu dostaw biopaliw, biopłynów i biokomponentów, udowodnienie spełnienia wymagań w zakresie zrównoważonego rozwoju, zgodnie z wymaganiami dyrektywy RED oraz znowelizowanej ustawy o biokomponentach i dyrektywy RED oraz znowelizowanej ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych . Certyfikat KZR INiG jest zgodny z wymaganiami ustawy o biokomponentach oraz ważny na terenie UE – eksport produktów.

Certyfikacja jakości biokomponentów – bioetanolu oraz estrów metylowych (FAME/RME) – jest przeprowadzana zgodnie z wymaganiami:
- Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Z 2013 r. Poz. 1164 tekst jednolity z 2015 roku),
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. W sprawie trybu wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące (Dz. U. Z 2010 r. Nr 61, poz 379),
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. W sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokompnentów (Dz. U. Z 2010 r. Nr 249, poz 1668


Prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 665-606-846 w celu uzyskania dodatkowych informacji. Nasz konsultant skontaktuje się z Państwem niezwłocznie i wyjaśni wszelkie okoliczności i wymogi tego systemu.

2 komentarze: