2017/09/01

Drodzy Państwo,

w nawiązaniu do wielu pytań dotyczących zmian w funkcjonowaniu systemów certyfikacji biomasy / biopaliwa, pragniemy przekazać informacje odnoszące się do zapowiadanych i wymaganych zmian.
Zmiany te są realizacją przez systemy certyfikacji KZR INIG, REDcert EU, ISCC EU, wytycznych Komisji Europejskiej w zakresie przekazywania emisji kolejnym podmiotom w łańcuchu zrównoważonego rozwoju (dokument „Note on the conducting and verifying actual calculations of GHG emission savings version 2.0").
Najważniejsze zmiany dotyczą następujących informacji zbieranych i przekazywanych na wszystkich etapach łańcucha zrównoważonego rozwoju i dotyczą:
1) Podawania wszystkich składowych, ze wzoru dostępnego w dyrektywie 2009/28/WE - link, na każdym etapie łańcucha KZR:
2) Deklarowania emisji GHG z etapu uprawy biomasy nieprzetworzonej (rzepak, kukurydza, pszenica, buraki cukrowe, żyto i pszenżyto). W tym przypadku producent rolny / gospodarstwo może wykorzystywać trzy typy emisji:
  • emisję standardową (tylko dla rzepaku, kukurydzy, pszenicy) dla obszaru całej Polski (biomasa: kukurydza z obszarów województw świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, zachodnio-pomorskie, pomorskie oraz kukurydza spoza EU nie spełnia wymagań dyrektywy 2009/28/WE);
  • emisję średnią z obszarów województw NUTS2, przy czym musi być ona wyrażona w jednostkach kg CO2eq / tonę (dostępne przeliczenia na stronach Komisji Europejskiej);
  • emisję rzeczywistą dla etapu uprawy wyrażoną w jednostkach kg CO2eq / tonę suchej masy;
3) Przeliczanie emisji GHG musi się odbywać każdorazowo na suchą masę, tym samym należy znać specyfikację / biomasy, można również wykorzystać zapisy umowy na dostawy lub sprzedaży.
4) W przypadku przedsiębiorstw przetwarzających biomasę może być wykorzystywany jeden typ emisji tj. albo stosowane są wartości domyślne z dyrektywy, albo wartości rzeczywiste.
5) W przypadku zastosowania emisji rzeczywistych wartość z transportu musi być podana na każdym etapie łańcucha KZR (np. od dostawcy rolnego do punktu skupu, od punktu skupu do olejarni, od olejarni do estrowni i od estrowni do baz magazynowych). W przypadku wytwórców biokomponentów należy dodatkowo doliczyć emisje składowe z bazy magazynowej i dystrybucji.

Przedstawione zmiany nie wyczerpują tematu całościowych zmian i są wyłącznie wycinkiem, który jest najbardziej istotny z punktu widzenia przekazywania danych na temat emisji GHG. Szczegóły zmian znajdują się na stronach internetowych systemów oraz Komisji Europejskiej.

W załączniku znajdziecie Państwo przykładowe poświadczenia dla różnych rodzajów biomasy i biomasy przetworzonej, aktualne deklaracje własne dostawców rolnych oraz zaktualizowaną tabelę emisji NUTS2 dla Polski.

W ramach naszej działalności możemy Państwu pomóc w zakresie:
  • a) weryfikacji danych i przeliczeń emisji GHG
  • b) wyliczeń emisji GHG dla etapów uprawy, przetwórstwa, transportu
  • c) szkoleń pracowników z wymagań systemów KZR INIG, ISCC, REDcert, 2BSvs i innych
  • d) uzyskaniu niezbędnych certyfikatów i pozwoleń
  • e) innych systemów tj. HACCP, GMP+, non-GMO, QS, FAMI-QS, ISO
Zapraszamy do współpracy !
W razie pytań lub sugestii proszę o kontakt.

2017/08/10

System REDcert EU zatwierdzony

Komisja Europejska zatwierdziła system zrównoważonego rozwoju REDcert EU na kolejny okres. W dniu 10.08.2017 r. Komisja Europejska opublikowała decyzję dotyczącą odnawiającego zatwierdzenia systemu REDcert EU. Tym samym w tym przypadku nie nastąpi brak zachowania ciągłości, jak to miało miejsce w przypadku systemu ISCC EU.