2017/08/10

System REDcert EU zatwierdzony

Komisja Europejska zatwierdziła system zrównoważonego rozwoju REDcert EU na kolejny okres. W dniu 10.08.2017 r. Komisja Europejska opublikowała decyzję dotyczącą odnawiającego zatwierdzenia systemu REDcert EU. Tym samym w tym przypadku nie nastąpi brak zachowania ciągłości, jak to miało miejsce w przypadku systemu ISCC EU.