2016/03/29

Certyfikacja wolnych kwasów tłuszczowych (FFA) zgodnie z ISCC EU

Certyfikacja wolnych kwasów tłuszczowych FFA jest możliwa zgodnie z ISCC EU, pod kilkoma warunkami. Poniżej znajduje się część z wymagań jakie muszą spełnić kwasy tłuszczowe aby mogły podlegać certyfikacji. Podwójne zaliczenie „double counting” tak certyfikowanych FFA jest możliwe wyłącznie w przypadku posiadania odpowiednich przepisów krajowych w tym zakresie.

Pochodzenie kwasów tłuszczowych powinno być odpowiednio udokumentowane. Certyfikacji mogą być poddane FFA, które powstały w wyniku naturalnych procesów wytwórczych w olejarni, rafinerii, instalacji produkcji biodiesela.

1.        Kwalifikacja FFA jako odpad / pozostałość
2.        Kwalifikacja FF jako produkt uboczny

W pierwszym przypadku istnieje możliwość certyfikacji w ramach systemu ISCC EU, natomiast w drugim przypadku nie ma takiej możliwości. Należy również dodać, że emisja dla kwasów tłuszczowych jest różna na punkcie zbiórki (FGP of waste). Emisja GHG na tym etapie wynosi 0 gCO2eq/MJ


1) Certification of free fatty acids under ISCC EU
ISCC is increasingly receiving requests for the possibility of the certification of free fatty acids. In particular, ISCC system users ask if the ISCC EU certification process for waste and residues can be applied for free fatty acids. Therefore, in the following we present the two alternatives for certification and the respective implications. The eligibility for double-counting of a biofuel produced from free fatty acids still depends entirely on the requirements of the Member State where the biofuel is brought into the market.

Free fatty acids are generated during the chemical or physical refining of vegetable/plant oils or during further processing of such oils (e.g. transesterification with the purpose of biodiesel production or esterification processes within the oleochemical industry). Thus, points of origin of free fatty acids are usually oil mills, refineries and/or biodiesel plants.

1.1) Waste/residue process
Free fatty acids
can be certified under the ISCC EU waste and residue certification process, if all of the following requirements are met:

The generation of the free fatty acids during the required processing of vegetable oils is inevitable
  and unavoidable
The generation and composition of the free fatty acids is not regulated on purpose.
The amount of free fatty acids generated is in general within a range of 1 to 5 % of the amount of the respective
  input material (example: input = 100 tons crude rapeseed oil; output = 98 tons of refined rapeseed oil + 2 tons
  of free fatty acids from rapeseed).
Without further processing, the free fatty acids do currently not have an alternative use or application except of
  energetic applications.
Note:
A previous use through burning (energetic application) does not oppose to the certification under the waste and residue process. A previous application e.g. in the animal feed or oleo chemical industry excludes free fatty acids from certification under the waste and residue process.

If all above requirements are fulfilled, the free fatty acids have a greenhouse gas emission value of zero at the point of origin. In this case the GHG calculation starts with the collection (transport) of the material from the point of origin.

If the waste and residues process can be applied the point of origin has two options:

1. Signing of the self-declaration for waste and residues and providing the self-declaration to the collecting point. The point of origin does not require individual certification. If more than 10 metric tons of waste/residue material are generated per month, the point of origin falls in the sample and might be subject to an on-site audit during the audit of the collecting point.

2. Individual certification of the point of origin. The point of origin does not need to issue a self-declaration. As the point of origin has been certified individually, it does not fall in the sample of the collecting point.

1.2) Co-product / by-product

Free fatty acids that do not meet the requirements for the ISCC EU waste and residue certification process, can be certified as co-product / by-product (both categories are used synonymously) under the regular ISCC EU certification process. This process requires upstream certification of the input material up to the area of cultivation of the feedstock. Thus, only those fatty acids can be sold as sustainable, for which an equivalent amount of sustainable input exists. Furthermore, GHG emissions are allocated from the main product to the co-product. This means, that in this case the free fatty acids have a positive GHG emission value which must be provided to the recipient.

1.3) Delivery documents

The free fatty acids must always be marked with their respective input material / feedstock. For example for free fatty acids from the processing of rapeseed oil, the delivery document shall identify „free fatty acids (rape)“.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz