ISCC EU

International Sustainability & Carbon Certification jest systemem certyfikacji łańcucha produkcji biomasy i biopaliw, który uzyskał zatwierdzenie przez Komisję Europejską. System ten opiera się na dyrektywie 2009/29 w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych. System opiera się na sześciu zasadach:

 • Zasada 1: Biomasa nie może być produkowana na obszarach o wysokiej bioróżnorodności lub zasobnych w pierwiastek węgla
 • Zasada 2: Biomasa powinna być produkowana w odpowiedzialny sposób z poszanowaniem środowiska naturalnego (ochrona gleby, wody, powietrza oraz zastosowanie zasad Dobrej Praktyki Rolniczej)
 • Zasada 3: Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, odzieży ochronnej oraz szkolenie i uświadamianie personelu.
 • Zasada 4: Produkcja biomasy nie może naruszać praw człowieka, prawa pracy.
 • Zasada 5: Produkcja biomasy powinna przebiegać w zgodzie z prawem regionalnym/krajowym, które ma zastosowanie z uwzględnieniem przepisów międzynarodowych
 • Zasada 6: Należy wdrożyć zasady Dobrej Praktyki Zarządzania (nadzór nad zapisami, nadzór nad podwykonawcami).
Kto podlega certyfikacji?
• Producenci pierwotni: gospodarstwa rolne / plantacje, (opcjonalnie).

• Podmioty skupujące zbiory od producentów (punkty skupu, handlowcy).

• Podmioty przechowujące: magazyny, obiekty przechowalnicze, silosy.

• Zakłady produkcji (tzw. interfejsy przetwórcze):

• olejów roślinnych,

• rafinerie biopaliw,

• gorzelnie rolnicze,

• cukrownie,

• producenci biopaliw na różnym stopniu przetworzenia i inne obiekty przetwórcze.

• Dostawcy / handlowcy po ostatecznym etapie wytwarzania nośników energii.

Prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 665-606-846 w celu uzyskania dodatkowych informacji. Nasz konsultant skontaktuje się z Państwem niezwłocznie i wyjaśni wszelkie okoliczności i wymogi systemu.Etapy związane w utrzymaniem wydanego certyfikatu

 1. Rejestracja w systemie ISCC EU oraz podpisanie umowy certyfikacji.
 2. Prowadzenie obowiązkowych corocznych kontroli weryfikujących.

Dokumentacja ISCC EU (źródło: iscc-system.org):

  ISCC EU 103 - Quality Management     English


  ISCC EU 201 - System Basics Englisch Spanish Portuguese
  ISCC EU 201 - Waste and residues supplement English


  NEW ISCC EU 202 - Sustainability Requirements
  (version 2.4 obligatory from 01 January 2015)
  English

  English
  (with changes)


  REPLACED ISCC EU 202 - Sustainability Requirements    English Spanish Portuguese
  ISCC EU 203 - Requirements for Traceability English


  ISCC EU 204 - Mass Balance Calculation English


  ISCC EU 205 - GHG Emission Calculation English


  ISCC EU 207 - Risk Management English


  ISCC EU 251 - Requirements on Certification Bodies English


  ISCC EU 253 - Complaints, appeals and arbitration English


  ISCC EU 256 - Group Certification English Spanish Portuguese