2019/10/18

Akceptowanie systemów w zakresie odpadów i pozostałości

Wśród uczestników systemów certyfikacji zrównoważonego rozwoju rośnie popularność biomasy w postaci pozostałości i odpadów. Zgodnie z wymaganiami systemów certyfikacji firmom wolno przyjmować odpady i pozostałości lub wytworzone z nich produkty od innych zatwierdzonych systemów certyfikacji EU jako zrównoważone wyłącznie pod warunkiem zweryfikowania i zaakceptowania tych systemów jako systemów równoważnych.

Na dzień wpisu równoważne systemy w obszarze pozostałości i odpadów to systemy:
ISCC EU <-> REDcert EU <-> 2Bsvs

Niestety na tej liście brak jest systemów certyfikacji tj. KZR INIG, Bonsucro EU, RTRS EU RED, RSB EU RED, RSPO RED, Gafta Trade Assurance Scheme, Trade Assurance Scheme for Combinable Crops, U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol EU (SSAP EU), Universal Feed Assurance Scheme

Brak uznawalności przez trzy główne systemy certyfikacji pozostałych skutkuje ograniczeniem możliwości dostaw biomasy odpadowej i pozostałości do podmiotów, które są certyfikowane w ramach REDcert EU, ISCC EU, 2Bsvs.