2016/07/19

Upływa termin zatwierdzenia systemów certyfikacji ISCC, RSB, 2BSvs

Na dzień dzisiejszy brak jest ponownego zatwierdzenie systemów certyfikacji biokomponentów. Komisja Europejska na dzień 19 lipca 2016 r. nie dokonała jeszcze zatwierdzenia następujących systemów zrównoważonego rozwoju:
  • ISCC (International Sustainability and Carbon Certification),
  • Bonsucro EU, 
  • RTRS EU RED (Round Table on Responsible Soy EU RED), 
  • RSB EU RED (Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED), 
  • 2BSvs (Biomass Biofuels voluntary scheme), 
  • RBSA (Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance), 
  • Greenergy (Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme)

Obecne decyzje wygasają 09 sierpnia 2016 r. i od tej daty systemy te nie będą spełniały wymagań ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.


2016/07/01

Typy koncesji i zmiany prawne

DEE - dystrybucja energii elektrycznej
DPG - dystrybucja paliw gazowych
MPC - magazynowanie paliw ciekłych
MPG - magazynowanie paliw gazowych
OCC - obrót ciepłem
OEE - obrót energią elektryczną
OGZ - obrót gazem ziemnym z zagranicą
OPC - obrót paliwami ciekłymi
OPG - obrót paliwami gazowymi
OPZ - obrót paliwami ciekłymi z zagranicą
PCC - przesył ciepła
PEE* - przesył energii elektrycznej
PPC - przesył paliw ciekłych
PPG** - przesył paliw gazowych
SGZ - skraplanie i regazyfikacja gazu ziemnego
WCC - wytwarzanie ciepła
WEE - wytwarzanie energii elektrycznej
WPC - wytwarzanie paliw ciekłych
WPG - wytwarzanie paliw gazowych
OPZ-LPG - obrót paliwami ciekłymi
z zagranicą wyłącznie w zakresie LPG
WPC-LPG - wytwarzanie paliw ciekłych
wyłącznie w zakresie LPG
* Z dniem 3 maja 2005 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 552) koncesje wydane na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej z mocy prawa stały się koncesjami na przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej, stosownie do zakresu prowadzonej działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej.
** Z dniem 3 maja 2005 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 552) koncesje wydane na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych z mocy prawa stały się koncesjami na przesyłanie lub dystrybucję paliw gazowych, stosownie do zakresu prowadzonej działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych.