2014/05/27

Wymagania systemu ISCC EU w zakresie dokumentów

System ISCC EU uaktualnił wymagania w zakresie umieszczania informacji na dokumentach towarzyszących biomasie  spełniającej kryteria zrównoważonego rozwoju.

Dodatkowe informacje jakie muszą się znaleźć na dokumentach dostaw dla biomasy:
a) podanie wartości "use of total default values" lub
b) wartość emisji GHG dla biomasy wyrażoną w [kg CO2 eq / t]

Dodatkowo dla podmiotów, które wprowadzają do obrotu biokomponenty / biopaliwa ciekłe należy podać numer certyfikatu / numer rejestracyjny wytwórcy biokomponentu.

Zastosowanie częściowych wartości jest również możliwe przy spełnieniu odpowiednich warunków.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz