2014/05/30

Zmiana ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, zostanie znowelizowana !


Zmianę wprowadza Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Do głównych zmian należy:

  • wyłączenie z rejestracji w ARR schematów certyfikacji
  • doprecyzowanie zapisów dotyczących "double counting" w Polsce
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych - link do ustawy.

Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

2014/05/27

Wymagania systemu ISCC EU w zakresie dokumentów

System ISCC EU uaktualnił wymagania w zakresie umieszczania informacji na dokumentach towarzyszących biomasie  spełniającej kryteria zrównoważonego rozwoju.

Dodatkowe informacje jakie muszą się znaleźć na dokumentach dostaw dla biomasy:
a) podanie wartości "use of total default values" lub
b) wartość emisji GHG dla biomasy wyrażoną w [kg CO2 eq / t]

Dodatkowo dla podmiotów, które wprowadzają do obrotu biokomponenty / biopaliwa ciekłe należy podać numer certyfikatu / numer rejestracyjny wytwórcy biokomponentu.

Zastosowanie częściowych wartości jest również możliwe przy spełnieniu odpowiednich warunków.