2013/07/30

Zaledwie 5,5% udziału biopaliw I generacji w NCW

Komisja ds. Środowiska Parlamentu Europejskiego przegłosowała wczoraj ograniczenia dla biopaliw pierwszej generacji
Przyjęto limit dla tych biopaliw na poziomie 5,5 proc. – co oznacza, że w ramach obowiązku osiągnięcia 10 proc. energii odnawialnej w transporcie (nałożonego przez dyrektywę 2009/28) można będzie uzyskać przez biopaliwa pierwszej generacji tylko taką ilość.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz