2012/02/02

Hipotezy ILUC-u

Jeżeli Unia Europejska nie zmieni podejścia do produkcji biopaliw może okazać się, że emisje GHG będą przekraczać wartości dla paliw kopalnych.

[link


(źródło: transportenvironment.org)

Edwards, R. et al (2010): Indirect Land Use Change from increased biofuels demand. JRC, European Commission


[link]

Al-Riffai, P. et al (2010): Global Trade and Environmental Impact Study of the EU Biofuels Mandate. IFPRI study for DG TRADE

[link]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz