2011/11/04

Zrównoważony rozwój niomasy i biopaliw

Zrównoważony rozwój biopaliw które używane są na całym świecie, są nimi bioetanol oraz biodiesel. Biopaliwo oparte na etanolu jest oczywiście alkoholem , który otrzymywany jest  z trzciny cukrowej, buraków cukrowych, pszenicy, kukurydzy, słomy, a nawet drewna. Jak? Wystarczy proces fermentacji alkoholowej w którym to cukry zamieniane są na nic innego jak na alkohol ( oczywiście z udziałem drożdży oraz mikroorganizmów). Może być również produkowany z węglowodanów. Tak otrzymany etanol poddawany jest destylacji aby pozbyć się nadmiernej ilości wody. Nasze paliwo nie może zawierać zbyt dużej ilości wody ( czyli mniej niż dwie dziesiąte procenta). Etanol jako paliwo ma wyższą liczbę oktanową jest mniej wybuchowy u znacznie mniej toksyczny, a co za tym idzie spalanie jest czystsze. W czym więc leży problem? Spalanie etanolu prowadzi do wydzielania się formaldehydu oraz aldehydu octowego. Jednak problem może rozwiązać odpowiedni katalizator redukujący powstające gazy. W dzisiejszych silnikach bioetanol to jedynie pięć procent naszej benzyny.                        

Z kolei biodiesel jest w stu procentach naturalnym paliwem, który pochodzi z wcześniej wspomnianych źródeł odnawialnych. Czym więc jest biodiesel? Niczym innym jak olejem otrzymywanym z soi, rzepaku lub odpadów organicznych. Produkty te poddane są tak zwanej reakcji trans estryfikacji katalitycznej w obecności wodorotlenku potasu, który jest tu katalizatorem. Biodiesel składa się z łańcuchów węglowodorowych, które nie zawierają siarki i innych dodatkowych substancji. Paliwo to jest równie czyste i wydajne podczas procesu spalania.                                                     

Oba biopaliwa cały czas poddawane są różnorodnym procesom i badaniom, dzięki czemu powstają coraz to nowsze i wydajniejsze mieszanki zwykłego paliwa z którego korzystamy na co dzień. Zrównoważony rozwój polega ciągłym rozwoju paliw jakimi są właśnie bioetanol oraz biodiesel. Dlaczego? Wykorzystanie jedynie jednego surowca do tworzenia biopaliw po krótkim czasie prowadziłoby do wyczyszczenia danego surowca. Zrównoważony rozwój pozwala nam pozwalać coraz to nowsze metody na uzyskanie biopaliw, które eliminują takowe zagrożenie.


Odnawialne źródła energii to coraz częściej poruszany temat jeśli chodzi i paliwa. W 1990 roku na rynku światowym po raz pierwszy pojawił się silnik, którego projektantem był dr. Rudolf Diesel. Zaprojektowany przez niego silnik w stu procentach wykorzystywał olej arachidowy jako paliwo. Kilka lat później H. Ford stworzył silnik jeżdżący jedynie na etanolu. Jednak nie było to idealne rozwiązania i nie przetrwały do dziś. W latach czterdziestych zrezygnowano z etanolu jako paliwa – jego ceny na nieszczęście koncernów były zbyt niskie. Druga wojna światowa była okresem eliminacyjnym dla biopaliw. Jednak w latach siedemdziesiątych znów wrócono do koncepcji etanolu- do tej pory Brazylia jest jego największym producentem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz