2010/12/26

Energia odnawialna

Biomasa stanowi jedno ze źródeł energii odnawialnej. Energia, która jest zawarta w biomasie może zostać wykorzystana dla celów czysto ekonomicznych. Aby uzyskać energię odnawialną należy spalić produkty rozkładu biomasy, w wyniku czego otrzymujemy ciepło, które może być redystrybuowane na inne rodzaje energii, w tym energię elektryczną. Nasuwa się pytanie, jaka materia może zostać przetworzona na biomasę. Do najpopularniejszych substytutów zalicza się drewno lichej jakości, odchody zwierząt, odpady organiczne, słomę, oleje roślinne oraz osady ściekowe. Wszystkie wyżej wymienione substancje charakteryzują się nieprzydatnością do jakiegokolwiek produkcji wtórnej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz