2010/12/26

Certyfikacja biopaliw (bioetanol, biodiesel, PVO, HVO, crude oil)

Stosowane w Unii Europejskiej biopaliwa muszą spełniać przynajmniej podstawowe wymogi w zakresie ochrony środowiska. Z tego względu konieczna jest certyfikacja biopaliw przed ich wprowadzeniem do sprzedaży. Celem certyfikacji jest  zapewnienie zrównoważenia w gospodarowaniu gruntami, ochronę zasobów naturalnych oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych. Certyfikacji dokonują uprawnione jednostki na podstawie spełniania określonych wymogów przez podmioty zajmujące się produkcją oraz sprzedażą biopaliw.


System REDCert
System REDCert jest systemem certyfikacji produkcji biomasy, zatwierdzonym w Niemczech 2 czerwca 2010 roku. Systemobejmuje swym zakresem całość produkcji biopaliw, począwszy od produkcji i dystrybucji surowej biomasy roślinnej, przez jej przetwarzanie w procesach technologicznych, aż po ostateczne wprowadzenie na rynek produktu gotowego do sprzedaży. Przedsiębiorstwa starające się o przyznanie certyfikatu muszą spełnić wysokie europejskie standardy pod względem różnych czynników, obejmujących między innymi: zaufane źródło pochodzenia surowca, zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju przy jego pozyskiwaniu oraz przetwarzaniu, określone regulacje pod względem emisji gazów cieplarnianych. Oprócz tego, zwraca się uwagę również na zachowanie zrównoważonego rozwoju w sferze społecznej i ekonomicznej miejsca produkcji. Dzięki certyfikacji w systemie REDCert, producenci zapewniają, że spełniają powyższe wymogi produkcyjne i oferują tylko biopaliwa znajdujące się w ustalonej normie pod względem jakości.

System ISCC
System ISCC jest europejskim systemem certyfikacji  biopaliw wprowadzanych do sprzedaży, zatwierdzony przez niemiecką federalną Agencję ds. Rolnictwa i Zywności (BLE). Głównym celem, jaki wyznacza certyfikacja ISCC, jest możliwość unormowania produkcji i przetwarzania biomasy na podłożu zasadzrównoważonego rozwoju – jednego z kluczowych zagadnień współczesnej gospodarki. Jest to system złożony, w który wpisują się zagadnienia związane zarówno z ochroną praw człowieka i pracownika, jak i z ochroną środowiska naturalnego. Oprócz tego obejmuje również redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz zrównoważone gospodarowanie gruntami. Uzyskanie certyfikatu w systemie ISCC jest możliwe po wydaniu przez jednostkę certyfikująca pozytywnej opinii. Certyfikat, ze względu na swoją rozpoznawalność, może ułatwić sprzedaż biomasy na terenie kraju oraz poza jego granicami, ponieważ stanowi dowód jej produkcji w sposób zrównoważony, co dla wielu kontrahentów jest istotnym czynnikiem lub nawet wymogiem wyboru. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz