REDcert EU

REDcert jest systemem certyfikacji biomasy i biopaliw zgodny z wymaganiami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2009/28 w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych. Zapisy dyrektywy dotyczą kierunków wytwarzania  energii ze źródeł odnawialnych w Europie i na świecie. Ponadto państwa członkowskie UE deklarują redukcję emisji gazów cieplarnianych (CO2) do poziomu 35%.
Certyfikat REDcert daje możliwość obrotu różnego rodzaju produktami (zboża, nasiona oleiste, odpady roślinne, olej roślinny, spirytus rolniczy) do firm zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją biopaliw.

Posiadanie certyfikatu REDcert  jest podstawowym warunkiem sprzedaży biomasy na cele energetyczne, pozwalając również na osiągnięcie korzystniejszych cen sprzedaży swoich produktów.

Uzyskanie i utrzymanie certyfikatu składa się z kilku etapów:

  1. Rejestracja w organizacji REDCert i uzyskanie numeru uczestnika systemu;
  2. Przygotowanie firmy do audytu (dokonać wdrożenia systemu niezależnie od jednostki certyfikującej);
  3. Przeprowadzenie audytu certyfikującego (pomagamy w trakcie audytu certyfikacji);
  4. Wydanie certyfikatu uznawane przez BLE i inne systemu certyfikacji.Prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 665-606-846 w celu uzyskania dodatkowych informacji. Nasz konsultant skontaktuje się z Państwem niezwłocznie i wyjaśni wszelkie okoliczności i wymogi tego systemu.


Rejestracja w systemie REDcert EU:


Wymagania systemu REDcert EU: