NTA8080


Holenderski porozumienie techniczne (NTA) opisuje wymagania dla zrównoważonej produkcji biomasy dla zastosowań energii (elektrycznej, ciepła, zimna oraz dla transportu). Biomasa obejmuje stałych, płynnych i gazowych biopaliwa. 
 NTA 8080 przeznaczony jest dla firm wykorzystujących biomasę w kryteriach zrównoważonego rozwoju wg. dyrektywy 2009/28:
  • producenci rolni
  • jednostki przetwarzające biomasę
  • firmy handlowe
  • przy wytwarzaniu energii
  • przy produkcji biopaliw wykorzystywanych do transportu
Wykorzystanie odpadów do produkcji energii
Pozostałości z produkcji mogą być stosowane do wytwarzania energii lub produkcji paliw. W systemie NTA8080 określono wymagania dla przepływu jako biomasy, która jest wykorzystywana w produkcji innych produktu (biodiesel, bioetanol). W standardzie NTA8003:2008 - Klasyfikacja biomasy do zastosowania w produkcji energii przedstawiono wymagania dla zastosowania odpadów i tłuszczy zwierzęcych kat. 3 (tj. smalec).

Zawartość standardu NTA 8080:

1 Scope
2 Normative references
3 Terms and definitions
4 Symbols and abbreviations
5 Sustainability requirements
5.1 General
5.1.1 Documentation
5.1.2 Relationship between this NTA and international, national en regional laws and
regulations
5.1.3 Consultation of stakeholders
5.1.3.1 Consultation by producer of biomass
5.1.3.2 Consultation by certifying body
5.2 Greenhouse gas emissions
5.2.1 Greenhouse gas balance
5.2.2 Important carbon stocks
5.3 Competition with food and local applications of biomass
5.4 Biodiversity
5.4.1 National regulations and laws biomass production and production area
5.4.2 Protected areas
5.4.3 Areas with high conservation value
5.4.4 Maintenance and recovery of biodiversity
5.4.5 Strengthening of biodiversity
5.5 Environment
5.5.1 Soil
5.5.1.1 National regulations and laws for soil management
5.5.1.2 Preservation and improvement of the soil quality
5.5.1.3 Use of residual products
5.5.2 Ground and surface water
5.5.2.1 National regulations and laws for water management
5.5.2.2 Preservation and improvement of water quality
5.5.2.3 Renewable sources
5.5.3 Air
5.5.3.1 National regulations and laws for air emissions and air quality
5.5.3.2 Reducing emissions and air pollution
5.5.3.3 No burning during planning or management
5.6 Prosperity
5.7 Social well-being
5.7.1 Working conditions
5.7.2 Human rights
5.7.3 Property rights
5.7.4 Contribution to social well-being of local population
5.7.5 Integrity of the company
6 Requirements to certification
6.1 Certification
6.2 Competence of the audit team