2014/06/06

Konferencja: Kryteria zrównoważonego rozwoju – aspekty praktyczne

Konferencja: Kryteria zrównoważonego rozwoju – aspekty praktyczne


Celem konferencji jest zapoznanie zainteresowanych podmiotów ze sposobem funkcjonowania systemu weryfikacji spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju przez biomasę i biokomponenty wykorzystywane do wytwarzania paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, jak również z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1164, z późn. zm.), która została znowelizowana przepisami ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

http://www.mg.gov.pl/node/20923#

Prezentacje:
  1. ARR - Warunki uzyskania wpisu do rejestrów prowadzonych przez Prezesa ARR
  2. DEKRA Certification Sp. z o.o. - Kryteria zrównoważonego rozwoju – aspekty praktyczne,
  3. DEKRA Certification Sp. z o.o. - REDcert,
  4. Bureau Veritas Certification Polska - Prezentacja firmy,
  5. Bureau Veritas Certification Polska - Praktyczne informacje o sposobie funkcjonowania systemu ISCC EU,
  6. Control Union Poland sp. z o.o. - Systemy certyfikacji odnawialnych źródeł energii,
  7. GUTcert - Prezentacja firmy,
  8. Quality Assurance Poland - Systemy zrównoważonego rozwoju biomasy i biopaliw, aspekty wdrożenia,
  9. INiG - System Certyfikacji KZR INiG-PIB.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz