2011/06/05

Czy jest wystarczająco dużo biomasy potrzebnej do wytwarzania OZE?

Biomasa znacząco przyczyni się do dostaw energii w przyszłości. Możliwe jest, że biomasa może zaspokoić popyt na ciepło, paliwa transportowe energii elektrycznej do 17,4% w roku 2030.

Drewno, rośliny energetyczne, słoma oraz biogaz są potencjalnie w stanie wyprodukować znaczną część energii spełniającej kryteria zrównoważonego rozwoju.

Obecnie 6,8% końcowego zużycia energii są już przewidziane przez biomasy.

http://www.fnr-server.de/cms35/index.php?id=526

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz