2010/12/26

Zrównoważony rozwój w produkcji biomasy

Energia pozyskiwana z przetwarzania biomasy stanowi obecnie zdecydowaną większość energii otrzymywanej ze źródeł odnawialnych. Prognozy wskazują na szybko rosnące zużycie

biomasy w celu produkcji paliw

. Z tego względu powstaje realne zagrożenie rabunkową gospodarką leśną lub degradacją gleb w wyniku natężenia intensywności produkcji biomasy na niektórych obszarach. Zasady zrównoważonego rozwoju mają zapobiec tym niepożądanym skutkom, lub przynajmniej jak najbardziej zminimalizować ich oddziaływanie na środowisko. GHG.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz