Oferta

Wdrożenia i szkolenia KZR INIG | ISCC | REDcert

Wdrożenia i szkolenia prowadzone są przez profesjonalistów w zakresie KZR INIG / ISCC EU / REDcert EU. Zakres usług obejmuje doradztwo w zakresie:
 • Wyboru systemu certyfikacji Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju;
 • Tworzenia dokumentacji systemu KZR INIG / ISCC / REDcert;
 • Prowadzenia bilansu masy;
 • Weryfikacji rolników i dostawców biomasy;
 • Raportowania biomasy do właścicieli systemów w tym BLE (nabisy.de)
 • Wyliczenia emisji gazów cieplarnianych GHG (LCA);
 • Weryfikacji i poprawy posiadanej dokumentacji;
 • Aktualizacje systemów jakości HACCP GHP i GMP;
 • Dostosowywania systemów do nowych wymagań prawnych.

Audyty zrównoważonego rozwoju

Prowadzimy audyty z systemów ISCC / REDcert / 2BSvs / KZR INIG:
 • dostawców biomasy z produkcji rolnej (rolnicy, grupy producentów rolnych, zakłady przetwórcze);
 • firm zajmujących się obrotem biomasą;
 • elewatory, młyny, zakłady produkcji oleju, etanolu, estrów metylowych, FAME firm transportowych

Obliczenia emisji GHG [CO2 N2O]

Obliczamy wartości rzeczywiste emisji CO2 (gazów cieplarnianych) w łańcuchu zrównoważonego rozwoju biopaliw i biopłynów:
 • emisja z upraw roślin;
 • emisja z magazynowania;
 • emisja z transportu;
 • emisja z procesów produkcji;
 • podsumowanie łańcucha emisji i wyliczenia redukcji.
Ocena cyklu życia (ang. Life cycle assessment, LCA) - obliczamy wpływ na środowisko zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych związanych z produktami lub procesami. Nasze obliczenia uwzględniają cały cykl życia produktów. Identyfikacja największych źródeł emisji i zużycia energii w cyklu życia umożliwia podjęcie działań na rzecz poprawy wpływu produktów na środowisko.
Certyfikacja biopaliw ma na celu potwierdzenie osiągnięcia zgodności z wymogami dyrektywy 2009/28 w tym ograniczenia emisji CO2, ochronę środowiska. System skierowany jest do uczestników każdego łańcucha produkcji biomasy i biopaliw, magazyny skupowe zbóż, producentów oleju roślinnego, gorzelnie rolnicze, cukrownie oraz zakłady produkujące biopaliwa i biopłyny (np. estrownie, rafinerie, itp.)

System KZR INIG/ISCC/REDcert/2Bsvs można zintegrować z innymi normami funkcjonującymi w firmie tj.: ISO 9001, ISO 14001, GMP plus więcej

Kontakt ppod numerem telefonu: +48665451204 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz