2018/01/25

2018/01/02

Wyliczenia emisji GHG / Kalkulacje emisji GHG

W dniu 01.01.2018 weszły w życie nowe przepisy dotyczące redukcji emisji GHG w łańcuchu życia biopaliw. Obecnie obowiązujący 35% redukcji emisji zastępuje poziom 50%. 

Zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE wyłącznie następujące rodzaje biomasy spełniają wymagania w zakresie 50% redukcji emisji GHG w całym cyklu życia biopaliw:

a) FAME z nasion słonecznika
b) FAME z UCO oraz tłuszczy zwierzęcych (kat. 1, kat. 2)
c) etanol z buraków cukrowych 

Zmiana ta oznacza obowiązek policzenia emisji GHG dla producentów w łańcuchu:
a) RME z rzepaku,
b) FAME z soi,
c) FAME z kwasów tłuszczowych oraz odpadów,
d) etanolu z kukurydzy, pszenicy, pszenżyta, żyta,
e) etanolu z odpadów,

oraz wielu innych surowców do produkcji biokomponentów. 

W tym miejscu istotne jest aby wspomnieć, że na rynku wiele firm doradczych oferujących usługi w zakresie wyliczeń emisji GHG. Jednostki certyfikujące zostały zobligowane przez Komisję Europejską do weryfikacji wyliczeń emisji gazów cieplarnianych przez wyszkolonych weryfikatorów. Zalecamy tym samym potwierdzenie kompetencji przez osoby wykonujące usługi związane z emisjami GHG.

Z naszej strony oferujemy usługi związane z przeprowadzeniem wyliczeń emisji GHG. Telefon kontaktowy +48 665606846