2016/07/01

Typy koncesji i zmiany prawne

DEE - dystrybucja energii elektrycznej
DPG - dystrybucja paliw gazowych
MPC - magazynowanie paliw ciekłych
MPG - magazynowanie paliw gazowych
OCC - obrót ciepłem
OEE - obrót energią elektryczną
OGZ - obrót gazem ziemnym z zagranicą
OPC - obrót paliwami ciekłymi
OPG - obrót paliwami gazowymi
OPZ - obrót paliwami ciekłymi z zagranicą
PCC - przesył ciepła
PEE* - przesył energii elektrycznej
PPC - przesył paliw ciekłych
PPG** - przesył paliw gazowych
SGZ - skraplanie i regazyfikacja gazu ziemnego
WCC - wytwarzanie ciepła
WEE - wytwarzanie energii elektrycznej
WPC - wytwarzanie paliw ciekłych
WPG - wytwarzanie paliw gazowych
OPZ-LPG - obrót paliwami ciekłymi
z zagranicą wyłącznie w zakresie LPG
WPC-LPG - wytwarzanie paliw ciekłych
wyłącznie w zakresie LPG
* Z dniem 3 maja 2005 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 552) koncesje wydane na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej z mocy prawa stały się koncesjami na przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej, stosownie do zakresu prowadzonej działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej.
** Z dniem 3 maja 2005 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 552) koncesje wydane na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych z mocy prawa stały się koncesjami na przesyłanie lub dystrybucję paliw gazowych, stosownie do zakresu prowadzonej działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz