2015/08/14

Cząstkowe wartości domyślne emisji GHG dla surowców rolniczych

1. Poniżej zamieszczamy cząstkowe wartości domyślne emisji GHG dla surowców rolniczych:

Rzepak 674.41 kg CO 2 eq/t rzepaku
Słonecznik 412.52 kg CO 2 eq/t słoneczniku 
Soja 365.27 kg CO 2 eq/t soi 
Palma (świeże owoce, FFB) 122.35 kg CO 2 eq/t FFB
Burak cukrowy 35.62 kg CO 2 eq/t buraka cukrowego 
Pszenica 306.77 kg CO 2 eq/t pszenica 
Kukurydza (wyprodukowana w EU) 295.32 kg CO 2 eq/t kukurydza

Wartości dla zbóż i nasion oleistych można stosować jedynie gdy spełniony jest wymóg NUTS2.

2. Cząstkowe wartości domyślne emisji GHG dla półproduktów:

Surowy olej rzepakowy 1,207.52 kg CO 2 eq/t surowego oleju rzepakowy
Surowy olej słonecznikowy 795.62 kg CO 2 eq/t surowego oleju słonecznikowego 
Surowy olej sojowy 1399.16 kg CO 2 eq/t surowego oleju sojowego 

Rafinowany olej rzepakowy 1,296.77 kg CO 2 eq/t rafinowanego oleju rzepakowego 
Rafinowany olej słonecznikowy 867.70 CO 2 eq/t rafinowanego oleju słonecznikowego
Rafinowany olej sojowy 1,496.39 kg CO 2 eq/t rafinowanego oleju sojowego

2015/08/12

Szkolenie dla gorzelni, producentów etanolu

Zapraszamy na szkolenie dla:
 • gorzelni rolniczych
 • producentów alkoholu etylowego
 • dostawców zbóż
 • cukrowni
 • firm zbierających odpady
 • firm handlowych
W związku ze zmianami w przepisach prawa Polskiego organizujemy dwudniowe szkolenie otwarte z zakresu nowych wymagań. Termin 10-11 września 2015 r. Szkolenie prowadzone będzie przez doświadczonych audytorów-praktyków z branży spożywczej z naszej firmy oraz Przedstawiciela KZR INIG z Krakowa.

Szkolenie  skierowane jest do przedstawicieli firm sektora producentów destylatu rolniczego / alkoholu etylowego / bioetanolu / cukrowni a także dla firm handlowych.
Ulotka szkolenia do pobrania tutaj.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami systemów zrównoważonego rozwoju:
 • KZR INIG
 • REDcert EU
 • ISCC EU
Szkolenie poprowadzą wybitni eksperci oraz osoby związane z funkcjonowaniem systemów kryteriów zrównoważonego rozwoju na poziomie przedsiębiorstwa.
Gościem specjalnym będą Kierownik biura systemu certyfikacji KZR INiG oraz reprezentant Ministerstwa Gospodarki.

Program szkolenia obejmuje między innymi następującą tematykę:
 • Wymagania prawne w zakresie kryteriów zrównoważonego rozowju.
 • Porównanie europejskich systemów zrównoważonego rozowju (KZR).
 • Biomasa odpadowa i pozostałości przeznaczone do produkcji etanolu.
 • Prezentacja wymagań systemu KZR INIG.
 • Prezentacja systemu REDcert / ISCC EU.
 • Kalkulacje emisji gazów cieplarnianych [GHG] w gorzelni, u producenta alkoholu etylowego, w zakładzie odwadniania.
 • Wymagania dla pierwszych punktów zbiórki odpadów / biomasy roślinnej.
 • Wymagania dla handlu destylatem rolniczym / alkoholem etylowym.
 • Identyfikacja biomasy spełniającej nowy wymagania dyrektywy 2009/28/WE w zakresie odpadów.
Koszt uczestnictwa:
a) 1.100 PLN netto / 1 osoba przy zgłoszeniu do 31.08.2015 r.
b) 1.350 PLN netto / 1 osoba przy zgłoszeniu po 31.08.2015 r.
Przy większej ilości zgłoszeń z jednej firmy stosujemy promocyjne stawki. Cena obejmuje rejestrację uczestnika, materiały szkoleniowe, obiad oraz uroczystą kolację pierwszego dnia, nocleg wraz ze śniadaniem oraz obiad drugiego dnia. Dodatkowo w trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli zapewniony serwis kawowy.
Najbliższy termin szkolenia: 10-11 wrzesień 2015 r. w Polichnie link do Google Maps [lokalizacja obiektu].
Formularz zgłoszenia można pobrać tutaj.
Kontakt w sprawach wiązanych ze szkoleniem:
Pani Beata Bilińska
Mob.: +48 665-451-204