2014/08/01

zmiana ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw - podpisana 1 sierpnia 2014 r. - więcej informacji.

Prezydent podpisał zmianę ustawy wprowadzającej również okresy przejściowe dla certyfikacji łańcucha zrównoważonego rozwoju.