2014/06/04

Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Pod koniec maja 2014 r. Komisja Sejmowa przyjęła projekt zmian w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 


Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych


Projekt dotyczy wdrożenia przepisów dyrektywy 2009/30/WE i wprowadzenia zmian m. in. w zakresie: ustanowienia obowiązku monitorowania i redukcji emisji gazów cieplarnianych z paliw i energii elektrycznej stosowanej w transporcie, umożliwienia wprowadzania do obrotu na stacjach paliwowych benzyn silnikowych zawierających do 10% bioetanolu lub do 22% objętościowo eteru etylo-tert-butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego, określenia obowiązku umieszczenia na stacjach paliwowych informacji dot. zawartości dodatków metalicznych w benzynach silnikowych oraz określenia wymagań jakościowych dla paliw stosowanych w silnikach wykorzystywanych do napędu rekreacyjnych jednostek pływających.

Zmiany obejmować będą również wymagania dla dobrowolnych schematów certyfikacji zatwierdzonych przez Komisję Europejską. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz