2014/05/30

Zmiana ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, zostanie znowelizowana !


Zmianę wprowadza Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Do głównych zmian należy:

  • wyłączenie z rejestracji w ARR schematów certyfikacji
  • doprecyzowanie zapisów dotyczących "double counting" w Polsce
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych - link do ustawy.

Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz