2014/04/22

Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych przyjęta

Na początku kwietnia Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Ustawa przewiduje, że na wsparcie finansowe może liczyć produkcja i wykorzystywanie tylko takich biokomponentów, które spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju (KZR), dot. m.in. źródła pochodzenia surowca czy poziomu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych określone w dyrektywie 2009/28/WE.
Tylko bikomponenty spełniające KZR zostaną zaliczane do realizacji Narodowych Celów Wskaźnikowych (NCW) od 2015 roku. W przypadku transportu NCW na 2020 r. wynosi 10 proc. - co w praktyce oznacza, że taki musi być udział biopaliw w zużywanych paliwach w skali całego kraj.