2012/11/07

Kary dla Polski za brak wdrożenia dyrektyw OZE i RED

Komisja Europejska pozwała Polskę przed Trybunał Sprawiedliwości UE za niewdrożenie w terminie dyrektywy energetycznej.

Kara przekracza obecnie 51 mln euro. 

Jeszcze dłużej Polska zwleka z pełną implementacją dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE), która dla rynku OZE i biopaliw jest podstawą do uzyskania wsparcia ze strony państwa.

W związku z brakiem wdrożenia tych przepisów do prawodawstwa polskiego zlikwidowano dopłaty do biopaliw i biokomponentów w maju 2011 r.

więcej informacji (źródło): wnp.pl - http://www.wnp.pl/wiadomosci/182856.html