2012/07/26

Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited

Komisja Europejska zatwierdziła kolejny system certyfikacji zrównoważonego rozwoju - „Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited”

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia programu „Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited” w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE - link.

Strona internetowa: link.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz