2012/07/27

REDcert - oficjalnie zatwierdzony przez Komisję Europejską

Komisja Europejska uznała system certyfikacji REDcert. 

W przypadku gdy firma jest już certyfikowana w systemie REDcert należy skorzystać z formularza zgłoszeniowego podając swój aktualny numer rejestru w systemie REDcert.

Wniosek o rozszerzenie lub o ewentualną zmianę umowy 
Następnie przedsiębiorstwo otrzyma drogą pocztową przesyłkę zawierającą zmienione umowy systemowe do podpisania. Zgodnie z informacjami REDcert nowe europejskie umowy zostaną możliwie szybko przesłane pocztą. 

W sytuacji gdy firma chce przystąpić do systemu certyfikacji REDcert po raz pierwszy należy wybrać odpowiedni rodzaj wymagań (EU/DE).

link do informacji szczegółowych

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia programu „REDcert” w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE - link

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz