2012/07/18

Red. Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme

Decyzją  wykonawczą  Komisji  z  dnia  16  lipca  2012  r. w sprawie zatwierdzenia programu „Red. Tractor  Farm Assurance  Combinable Crops & Sugar Beet Scheme”  w  odniesieniu  do  wykazania  spełnienia  kryteriów  zrównoważonego  rozwoju  zgodnie z  dyrektywami  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  98/70/WE  oraz  2009/28/WE zatwierdzony został następny system zrównoważonego rozwoju biopaliw i biopłynów. 

Adresowany jest głównie do firm z Wielkiej Brytanii.

[link]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz