2012/07/27

REDcert - oficjalnie zatwierdzony przez Komisję Europejską

Komisja Europejska uznała system certyfikacji REDcert. 

W przypadku gdy firma jest już certyfikowana w systemie REDcert należy skorzystać z formularza zgłoszeniowego podając swój aktualny numer rejestru w systemie REDcert.

Wniosek o rozszerzenie lub o ewentualną zmianę umowy 
Następnie przedsiębiorstwo otrzyma drogą pocztową przesyłkę zawierającą zmienione umowy systemowe do podpisania. Zgodnie z informacjami REDcert nowe europejskie umowy zostaną możliwie szybko przesłane pocztą. 

W sytuacji gdy firma chce przystąpić do systemu certyfikacji REDcert po raz pierwszy należy wybrać odpowiedni rodzaj wymagań (EU/DE).

link do informacji szczegółowych

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia programu „REDcert” w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE - link

2012/07/26

Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited

Komisja Europejska zatwierdziła kolejny system certyfikacji zrównoważonego rozwoju - „Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited”

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia programu „Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited” w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE - link.

Strona internetowa: link.

2012/07/18

Red. Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme

Decyzją  wykonawczą  Komisji  z  dnia  16  lipca  2012  r. w sprawie zatwierdzenia programu „Red. Tractor  Farm Assurance  Combinable Crops & Sugar Beet Scheme”  w  odniesieniu  do  wykazania  spełnienia  kryteriów  zrównoważonego  rozwoju  zgodnie z  dyrektywami  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  98/70/WE  oraz  2009/28/WE zatwierdzony został następny system zrównoważonego rozwoju biopaliw i biopłynów. 

Adresowany jest głównie do firm z Wielkiej Brytanii.

[link]

2012/07/15

Analiza trendów w sektorze transportu w Polsce na 2012

Podsumowanie trendów, wydarzeń i działań kluczowych w sektorze transportu w Polsce. Informacja ta pochodzi z kwartalnika Business Monitor International (BMI). Pełny raport jest dostępny na stronach BMI.