2012/03/26

Zgłoszenia instalacji - obowiązki przedsiębiorstw

Jak w zgłoszeniu instalacji wykazać, że stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami?

http://eko-akademia.pl/2011/01/jak-w-zgloszeniu-instalacji-wykazac-ze-stopien-ograniczania-wielkosci-emisji-jest-zgodny-z-obowiazujacymi-przepisami/

http://prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-srodowiska-z-dnia-2-lipca-2010-r-w-sprawie-rodzajow-instalacji-ktorych-eksploatacja-wymaga-zgloszenia/
http://prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-srodowiska-z-dnia-2-lipca-2010-r-w-sprawie-rodzajow-instalacji-ktorych-eksploatacja-wymaga-zgloszenia/
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-27-kwietnia-2001-r-prawo-ochrony-srodowiska/
http://prawo.legeo.pl/prawo/ii-osk-987-05/?on=27.07.2006

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz