2012/01/08

Stosowanie biomasy stałej i gazowej do produkcji energii

Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczące wymagań w odniesieniu do zrównoważonego zastosowania biomasy stałej i gazowej do celów produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia

[link]
[link]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz