2011/12/26

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii

20 grudnia 2011 r. Ministerstwo Gospodarki zaprezentowało projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii

Wspieranie biopaliw na rzecz zrównoważonej energii i środowiska

Instytutu Technologii w Karlsruhe (KIT) w Niemczech zespół BIOBOOST zajmie się przekształcaniem biomasy odpadowej w nośniki energii do produkcji biopaliw i chemikaliów, nadających się do silników oraz do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

link: odpady roślinne (źródło: CORDIS)

2011/12/21

Krajowy Plan Działalnia w zakresie OZE

KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH 2011

link: kliknij.

Polityka Klimatyczna Polski 2011

Polityka Klimatyczna Polski zyskała Oceniona F (skala A-G)  za okres 2010-2011
Pakiet polityki jest stabilny w porównaniu do zeszłego roku. Polska jest w trakcie wdrażania polityki wspólnotowej pakietu klimatyczno, zaproponowała plany działania na rzecz odnawialnych źródeł energii oraz węgla.  
Efektywność energetyczna w budynkach jest wspierane przez fundusze uzyskane ze sprzedaży uprawnień do emisji i przez nowy system białych certyfikatów. Zwolnienie podatkowe dla biopaliw niedawno wygasło. Polska planuje również budowę elektrowni jądrowej oraz wykorzystanie gazu z łupków. Limit emisji dla elektrowni nie jest ściśle realizowany, jednak Polska zamierza skorzystać z opcji przejściowego bezpłatnego przydziału uprawnień do emisji dla elektrowni, zmierzając tym samym do zakończenia modernizacji sektora energetycznego.

link: http://www.climatepolicytracker.eu/sites/all/files/Poland2011_0.pdf
(źródło: Climate Policy Tracker)