2011/11/04

iLUC - Indirect Land Use Change

Pośredni wpływ zmiany użytkowania gruntów na cele produkcji biopaliw , znany również jako ILUC , odnosi się do niezamierzonych konsekwencji zwiększonego uwolnienia emisji gazów cieplarnianych (GHG) z powodu zmiany sposobu użytkowania gruntów na świecie.

Zmiany te wywołane przez rozszerzenie obszarów upraw roślina do produkcji etanolu lub biodiesela w związku ze zwiększonym popytem na biopaliwa. Ponieważ naturalne obszary, takie jak lasy i łąki pochłaniają CO2 a w związku z ich likwidacją przekłada się na wzrost netto emisji gazów cieplarnianych.

http://www.certyfikacja-biopaliw.pl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz