2011/11/09

New consortium seeks to simplify biofuel certification standards

Boeing and a Swiss group on Mar. 22 launched the Sustainable Biomass Consortium, a research initiative seeking to help develop and simplify biofuel certification standards. The Swiss group, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) recently created the Roundtable on Sustainable Biofuels.

The consortium plans to use the roundtable’s sustainability standard to set regional benchmarks based on aviation biofuel projects. Various airlines already have tested biofuels. The consortium plans to work with groups implementing voluntary standards or regulatory requirements for biomass used in jet fuel.

Research projects will commence in April, and the anticipated work during the next 2 years will include projects in China, Africa, the European Union, Latin America, North America, and the Asia-Pacific region.

Billy Glover, vice-president of environmental and aviation policy for Boeing Commercial Airplanes, said the aviation industry needs sustainable biofuel development.

“This consortium will help ensure we have a transparent way to collaborate among certification processes that guide us towards a more sustainable future,” Glover said.

Sustainable biofuel development is a key element of the aviation industry’s strategy to lower its carbon emissions, he added. Meanwhile, unrest in the Middle East has driven up jet fuel prices, emphasizing the importance of alternate fuel sources.

Calculate Your Carbon Footprint

Dowiedz się, jak gospodarstwo domowe przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych i zobacz jak na kilka sposobów można zwiększyć emisję dwutlenku węgla

///link: http://www.deq.state.or.us/

Susza obniżyła zbiory rzepaku w Niemczech

Susza obniży zbiory rzepaku w Niemczech, które to wytwarzają około jednej czwartej rzepaku w Unii Europejskiej, i prawdopodobnie zmusi producentów biopaliw do obniżenia zdolności produkcji.

Około 75% nasion rzepaku jest stosowane przez zakłądy produkcjące biodiesiel i jest to największy odsetek firm w Unii Europejskiej.

"Producenci biodiesla muszą starać się znaleźć alternatywne źródła surowca lub mogą znacząco zredukować zdolności produkcji," powiedział Claus Keller - analityków giełdowy FOLicht.

Susza, która trwała przez kilka tygodni spowodowała ogromne straty w uprawach rzepaku, zbiory mogą być o 22% mniejsze i mogą spaść o 1,3 mln ton w 2011 do 4,4 mln ton.

"Myślę, że słabe zbiory rzepaku mogą powodować problemy dla producentów biodiesla", powiedział Keller.Z 4,4 mln ton rzepaku można wyprodukować około 1,7 mln ton oleju.

"Niemiecki przemysł produkcji biodiesla wymaga co najmniej 2 mln ton oleju rzepakowego w 2011 r.," powiedział Keller.


"Certyfikacja bardzo utrudni produkcję w Niemczech", mówi Thomas Mielke, szef działu roślin oleistych. "To będzie prawdziwy ból głowy, zwłaszcza dla przemysłu biopaliwowego.

"Przewidywany jest zwiększony import "Z pewnością musi być zwiększony import olejów roślinnych i biopaliw" powiedział Mielke.Mielke spodziewa się wzrostu importu rzepaku do UE z Ukrainy, Rosji i Kazachstanu. ( rzepak można również kupić w Australii i Kanadzie).

Nie będzie również pewne popyt na olej sojowy od producentów z Ameryki Południowej takich jak Argentyna i oleju palmowego z Malezji oraz Argentyny.

Niemieckie firmy wykorzystujące olej rzepakowy prawdopodobne będą chciały kupić jak najwięcej surowca w innych krajach UE, co będzie wiązało się z zaostrzenie przepisów.Euronext futures odnotował wzrost cen rzepaku o 5% w ostatnim tygodniu.
Innym problemem jest to, że Niemcy mają nałożone przepisami dyrektywy 2009/28 wymagania że surowce, które służą do produkcji biopaliw muszą spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju.

2011/11/04

iLUC - Indirect Land Use Change

Pośredni wpływ zmiany użytkowania gruntów na cele produkcji biopaliw , znany również jako ILUC , odnosi się do niezamierzonych konsekwencji zwiększonego uwolnienia emisji gazów cieplarnianych (GHG) z powodu zmiany sposobu użytkowania gruntów na świecie.

Zmiany te wywołane przez rozszerzenie obszarów upraw roślina do produkcji etanolu lub biodiesela w związku ze zwiększonym popytem na biopaliwa. Ponieważ naturalne obszary, takie jak lasy i łąki pochłaniają CO2 a w związku z ich likwidacją przekłada się na wzrost netto emisji gazów cieplarnianych.

http://www.certyfikacja-biopaliw.pl/

Zrównoważony rozwój niomasy i biopaliw

Zrównoważony rozwój biopaliw które używane są na całym świecie, są nimi bioetanol oraz biodiesel. Biopaliwo oparte na etanolu jest oczywiście alkoholem , który otrzymywany jest  z trzciny cukrowej, buraków cukrowych, pszenicy, kukurydzy, słomy, a nawet drewna. Jak? Wystarczy proces fermentacji alkoholowej w którym to cukry zamieniane są na nic innego jak na alkohol ( oczywiście z udziałem drożdży oraz mikroorganizmów). Może być również produkowany z węglowodanów. Tak otrzymany etanol poddawany jest destylacji aby pozbyć się nadmiernej ilości wody. Nasze paliwo nie może zawierać zbyt dużej ilości wody ( czyli mniej niż dwie dziesiąte procenta). Etanol jako paliwo ma wyższą liczbę oktanową jest mniej wybuchowy u znacznie mniej toksyczny, a co za tym idzie spalanie jest czystsze. W czym więc leży problem? Spalanie etanolu prowadzi do wydzielania się formaldehydu oraz aldehydu octowego. Jednak problem może rozwiązać odpowiedni katalizator redukujący powstające gazy. W dzisiejszych silnikach bioetanol to jedynie pięć procent naszej benzyny.                        

Z kolei biodiesel jest w stu procentach naturalnym paliwem, który pochodzi z wcześniej wspomnianych źródeł odnawialnych. Czym więc jest biodiesel? Niczym innym jak olejem otrzymywanym z soi, rzepaku lub odpadów organicznych. Produkty te poddane są tak zwanej reakcji trans estryfikacji katalitycznej w obecności wodorotlenku potasu, który jest tu katalizatorem. Biodiesel składa się z łańcuchów węglowodorowych, które nie zawierają siarki i innych dodatkowych substancji. Paliwo to jest równie czyste i wydajne podczas procesu spalania.                                                     

Oba biopaliwa cały czas poddawane są różnorodnym procesom i badaniom, dzięki czemu powstają coraz to nowsze i wydajniejsze mieszanki zwykłego paliwa z którego korzystamy na co dzień. Zrównoważony rozwój polega ciągłym rozwoju paliw jakimi są właśnie bioetanol oraz biodiesel. Dlaczego? Wykorzystanie jedynie jednego surowca do tworzenia biopaliw po krótkim czasie prowadziłoby do wyczyszczenia danego surowca. Zrównoważony rozwój pozwala nam pozwalać coraz to nowsze metody na uzyskanie biopaliw, które eliminują takowe zagrożenie.


Odnawialne źródła energii to coraz częściej poruszany temat jeśli chodzi i paliwa. W 1990 roku na rynku światowym po raz pierwszy pojawił się silnik, którego projektantem był dr. Rudolf Diesel. Zaprojektowany przez niego silnik w stu procentach wykorzystywał olej arachidowy jako paliwo. Kilka lat później H. Ford stworzył silnik jeżdżący jedynie na etanolu. Jednak nie było to idealne rozwiązania i nie przetrwały do dziś. W latach czterdziestych zrezygnowano z etanolu jako paliwa – jego ceny na nieszczęście koncernów były zbyt niskie. Druga wojna światowa była okresem eliminacyjnym dla biopaliw. Jednak w latach siedemdziesiątych znów wrócono do koncepcji etanolu- do tej pory Brazylia jest jego największym producentem.