2011/08/19

Zmiany w podejściu do Zrównoważonego Rozwoju Biopaliw

W świetle ostatnich wydarzeń należy zwrócić uwagę na następujące dane odnośnie multi-site certyfikacji:
 
* Multi-site certyfikacji w ramach RED jest możliwe tylko w przypadku indywidualnej kalkulacji bilansu masy jest wykonywane na indywidualne miejscu, które jest częścią certyfikacji w wielu miejscach (proszę zobaczyć w załączonej prezentacji).

* Jeden rachunek ogólny bilans masy dla wszystkich witryn nie spełnia wymogów RED. (patrz również dołączony Komunikat Komisji Europejskiej, str. 5). 
* Brak zgodności z tymi wymaganiami, może spowodować cofnięcie certyfikatu. Jeśli w wielu miejscach bilansu masy świadomie przyjęte przez jednostkę certyfikującą może to spowodować wycofanie uznania / akredytacji jednostki certyfikującej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz