2011/08/23

Problemu z dobrowolnymi systeami


FEDIOL oraz COCERAL zwracają uwagę, że powstały probelmy z wzajemną uznawalnością systemów certyfikacji.
    Brak wzajemnego uznawania systemów ze względu na różnorodność istniejących programów i różnice pomiędzy nimi stwarza wysokie ryzyko utrudnień w handlu w całym łańcuchu dostaw biopaliw. Dlatego też istotnie ważne jest, by każdy uznany na poziomie europejskim system był automatycznie przyjęty we wszystkich państwach członkowskich. Wszelkie opóźnienia w tym zakresie mogą powodować poważne zakłócenia doprowadzające do przerw w obrocie handlowym.
    •  Okres rozliczenia bilansu masy.

    Trzy miesięczny okres realizacji bilansu masy jest problematyczny dla rynku ze względu na specyfikę corocznych zbiorów surowców. Umożliwienie prowadzenia bilansu masy w ciągu 12 miesięcy wprowadza efektywniejsze zarządzanie zrównoważonym łańcuchem dostaw bez nadmiernych obciążeń administracyjnych. Dlatego też FEDIOL i COCERAL zwróciły się do KE z prośbą o dalsze działania w celu wypracowania jednolitego i sprawnego okres bilansu masy dla wszystkich systemów.

    Brak komentarzy:

    Prześlij komentarz