2011/08/23

Problemu z dobrowolnymi systeami


FEDIOL oraz COCERAL zwracają uwagę, że powstały probelmy z wzajemną uznawalnością systemów certyfikacji.
  Brak wzajemnego uznawania systemów ze względu na różnorodność istniejących programów i różnice pomiędzy nimi stwarza wysokie ryzyko utrudnień w handlu w całym łańcuchu dostaw biopaliw. Dlatego też istotnie ważne jest, by każdy uznany na poziomie europejskim system był automatycznie przyjęty we wszystkich państwach członkowskich. Wszelkie opóźnienia w tym zakresie mogą powodować poważne zakłócenia doprowadzające do przerw w obrocie handlowym.
  •  Okres rozliczenia bilansu masy.

  Trzy miesięczny okres realizacji bilansu masy jest problematyczny dla rynku ze względu na specyfikę corocznych zbiorów surowców. Umożliwienie prowadzenia bilansu masy w ciągu 12 miesięcy wprowadza efektywniejsze zarządzanie zrównoważonym łańcuchem dostaw bez nadmiernych obciążeń administracyjnych. Dlatego też FEDIOL i COCERAL zwróciły się do KE z prośbą o dalsze działania w celu wypracowania jednolitego i sprawnego okres bilansu masy dla wszystkich systemów.

  2011/08/19

  Zmiany w podejściu do Zrównoważonego Rozwoju Biopaliw

  W świetle ostatnich wydarzeń należy zwrócić uwagę na następujące dane odnośnie multi-site certyfikacji:
   
  * Multi-site certyfikacji w ramach RED jest możliwe tylko w przypadku indywidualnej kalkulacji bilansu masy jest wykonywane na indywidualne miejscu, które jest częścią certyfikacji w wielu miejscach (proszę zobaczyć w załączonej prezentacji).

  * Jeden rachunek ogólny bilans masy dla wszystkich witryn nie spełnia wymogów RED. (patrz również dołączony Komunikat Komisji Europejskiej, str. 5). 
  * Brak zgodności z tymi wymaganiami, może spowodować cofnięcie certyfikatu. Jeśli w wielu miejscach bilansu masy świadomie przyjęte przez jednostkę certyfikującą może to spowodować wycofanie uznania / akredytacji jednostki certyfikującej.