2010/12/26

Źródła odnawialne niszczą nieodnawialne

Wraz z postępującym rozwojem technologicznym, znacznie zwiększa się zużycie energii, a tym samym zużycie zasobów naturalnych. Zapobiegać temu na wykorzystanie źródeł odnawialnych – na przykład biomasy. Jednak wzrost opłacalności produkcji biopaliw doprowadza w wielu przypadkach do poświęcania innych zasobów – leśnych, gruntowych na rzecz produkcji biomasy. W ten sposób, przy nie zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju, zasoby nieodnawialne kurczą się. Dopiero zastosowanie tych zasad pozwala na rozwój produkcji nie wpływającej negatywnie na środowisko.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz