2010/12/26

System REDcert

System REDcert został stworzony na potrzeby niemieckiego rolnictwa; jedną z głównych firm założycielskich jest UFOP. Celem systemu jest zapewnienie zgodności z wymogami zrównoważonej produkcji biomasy zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie energii odnawialnej. REDcert obejmuje wszystkie etapy, od produkcji i gromadzenia materiałów do przetwarzania danych w olejarni i produkcji biopaliw. Produkcja biomasy jest dość złożonym systemem dlatego istnieją pewne regulacje prawne, dzięki którym możemy określić specyfikę działań. System REDcert nie tylko certyfikuje biopaliwa, ale także prowadzi aktywną politykę propedeutyczną, mającą na celu usystematyzowanie działań w ramach szeroko pojętej „ekologicznej technologizacji”. Unia Europejska nie wyznacza ścisłych reguł dotyczących produkcji biomasy, jednak w raporcie z 2010 roku znajdują się porady dotyczące obszaru produkcji, monitorowania biomasy oraz wskazówek dotyczących wspólnej metodologii obliczeniowych, procentowego wskaźnika biomasy w gazach cieplarnianych znajdujących się w atmosferze

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz