2010/12/26

System ISCC

System certyfikacji łańcucha produkcji biomasy i biopaliw (ISCC) umożliwia odróżnienie towarów, które są wytwarzane i redystrybuowane zgodnie z przyjętą zasadą, iż rozwój zrównoważony winien iść bezpośrednio w parze z akumulacją produktuwtórnego biomasy. Dzięki systemowi ISSC potencjalni klienci mogą zasięgnąć informacji odnośnie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, we wszystkich fazach produkcyjnych. Głównym celem certyfikacji jest niewątpliwie dbałość o prawidłowy rozwój środowiska naturalnego i zachowanie swoistego status quo. Systemy operacyjne gwarantują również prawidłową i ekologiczną uprawę i wykorzystywanie gruntów. Niewątpliwie, system ISSC, jak i REDcert mają na celu szeroko pojętą ochronę ekologiczną i prawną terenów potencjalnie zagrożonych, jak i ochronę atmosfery przed szkodliwym działaniem gazów cieplarnianych. Znak jakości ISSC pozwala na odróżnienie fałszowanych i felernych towarów wtórnych od towarów przeznaczonych bezpośrednio pod produkcję biomasy i biopaliw

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz