2010/12/26

Dyrektywa 2009/28/EC

System ISCC to nic innego jak certyfikacja biopaliw. System ten ISCC- System Certyfikacji łańcucha produkcji biomasy i biopaliw, polega na zrównoważonym zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. Produkcja według tego schematu jest bardzo prosta: najpierw uprawa, zbiór, składowanie, potem czas na przetwarzanie i dostawę do ostatecznego odbiorcy. Dzięki takiemu systemowi wszystko odbywa się sprawnie, bez zbędnych przeszkód i szkód. System ISCC określa nam standardy i procedury, jakich musimy się trzymać podczas procesu całej produkcji biopaliwa ( Dyrektywa 2009/28/EC). Celem tego systemu jest miedzy innymi: ograniczenie produkcji gazów cieplarnianych, racjonalne wykorzystanie gruntów, ochronę biosfery oraz zrównoważony rozwój społeczny. 6 zasad na których opiera się system ISCC musi być przestrzegane przez każdą firmę zajmującą się produkcja biopaliw. Po pierwsze, biomasa nie może pochodzić z gruntów, które mają wysoką bioróżnorodność. Po drugie: musi być ona produkowana zgodnie z zasadami odpowiedzialności środowiskowej ( ochrona gleb, wód, powietrza oraz stosowanie dobrych praktyk rolniczych). Po trzecie: pracownicy muszą być dobrze wyszkoleni i odpowiednio zabezpieczeni przed ewentualnymi zagrożeniami. Po czwarte: prawa człowieka muszą być prawami obowiązującymi. Po piąte: podczas produkcji biomasy nie możemy naruszać prawa lokalnego i międzynarodowego. I po szóste: dobre praktykami zarządzania. Wszyscy chcący zająć się produkcja upraw na cele paliwowe musza o tych zasadach pamiętać

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz